Adverteren

Op dit moment is tot nader order adverteren via de website de enige mogelijkheid.

ALGEMENE INFORMATIE

Radio 227 maakte 24 uur per dag radioprogramma’s. Uitgangspunt bij het maken van de programma’s was om zoveel mogelijk luisteraars te trekken. Dan kon de zender ervan verzekerd zijn dat de boodschap die ze wenste uit te sturen bij zoveel mogelijk mensen binnen kwam….en dat lukte ook!

Het format van Radio 227 bleek succesvol dankzij een uitgekiende mix van muziek en informatie. Ze streefde ernaar om de luisteraar ontspanning te bieden in de vaak zo hectische werkelijkheid van alledag. Natuurlijk moest met het uitzenden van programma’s met diverse wettelijke regels en verplichtingen rekening worden gehouden.

WAAROM KOOS MEN VOOR RADIORECLAME OP RADIO 227?

Voor u als adverteerder is het dikwijls moeilijk te bepalen welke communicatiemiddelen het meest effectief zijn om in te zetten voor het realiseren van uw campagnedoelstellingen. In veel gevallen is radio of haar internetsite al dan niet in combinatie met andere middelen een geschikt medium.
Dat veel adverteerders dezelfde gedachtengang hebben bewijst de groei van de reclamebestedingen in de afgelopen jaren.
Radio heeft een aantal voordelen boven andere reclamemedia. De uiteindelijke beslissing om radio wel of niet in te schakelen hangt veelal van de doelstellingen af van de reclamecampagne. Hieronder de belangrijkste voordelen van radioreclame op een rijtje:
· Hoog bereik
· Hoge contactfrequentie snel te realiseren
· Selectief (kan specifieke doelgroepen bereiken)
· Nationaal, regionaal en lokaal inzetbaar
· Geen zapmedium
· Laag niveau van reclamevermijding
· Snel inzetbaar en flexibel
· Goedkoop
· Lage productiekosten

De belangstelling voor printreclame neemt drastisch af in tegenstelling tot de belangstelling voor radioreclame. “Snelst groeiende reclamemedium” Bron: Adformatie.

DOELSTELLINGEN RADIORECLAME

Voor enkele communicatiedoelstellingen is radio een uitermate geschikt medium om in te zetten. De belangrijkste redenen op een rijtje:

· Actieverkopen

Radio biedt de mogelijkheid van hoge uitzendfrequentie. Radio is snel inzetbaar aangezien het
uitzend- en productietraject relatief kort is. Radio kan elk moment van de dag ingezet worden waardoor de doelgroepen de hele dag bereikt kunnen worden.

· Vergroten naamsbekendheid

Radio biedt de mogelijkheid van hoge uitzendfrequentie. Radio kan langere tijd tegen relatief lage kosten worden ingezet voor het vergroten en het behouden van de merkbekendheid. Het communiceren van een merknaam is een relatief eenvoudige boodschap die goed door radio kan worden overgebracht.

· Supportmedium

Radio kan gebruikt worden als supportmedium voor bijvoorbeeld een direct mailing waarbij de radiospot wordt ingezet als teaser.
Radio is zeer geschikt als ondersteuning van een tv-campagne wegens het visual transfer-effect en het multimedia effect.
Direct Response. De inzet van radio werkt positief op het genereren van direct response. Radio is met name in de avondtijdvakken en in het weekend een zeer geschikt medium om bijvoorbeeld het (directe) bezoek aan een internetsite te vergroten.
Lancering nieuw product. Radio levert een hoog bereik op hetgeen nodig is bij de lancering van een nieuw product.
Sponsoring en promotie. Voor de sponsoring van bepaalde gebeurtenissen of acties is radio zeer geschikt door hoge uitzendfrequentie en het actiematige karakter van radio.

WAAROM KIEZEN VOOR RADIO 227?

· Uit onderzoek is gebleken dat de grootste groep luisteraars het liefst veel muziek hoort en weinig gesproken woord. Radio 227 was een van de weinige zenders die aan deze wens voldeed
· Het commerciële team, de redactie en de programmaleiding werkten nauw samen, dus een campagne kan vanuit diverse invalshoeken worden belicht.
. Het blijkt dat de grootste groep luisteraars veel behoefte had, maar nog steeds heeft aan een luchtige zender, die vooral easy listening en middle of the road muziek brengt. Onze programma’s draaiden vooral om de muziek en niet om het gesproken woord.

MUZIEK EN ONTSPANNING IN DE JUISTE COMBINATIE!

Heel bewust koos Radio 227 voor het uitzenden van veel muziek. Het draaien van muziek vormde dan ook de belangrijkste pijler in de programmering. De muziekkeuze bestond uit easy listening en middle of the road, uit lang vervlogen tijden evenals recente producties.
Radio 227 streefde er naar om haar luisteraars ook geregeld actief te betrekken bij de zender.
Het uitgangspunt bij Radio 227 is dat de muziek wel “aanwezig” is maar niet als storend werd ervaren. Bij een muzikale visie hoorde ook het afstemmen van de muziek op de verschillende momenten van een dag, een maand of zelfs een seizoen. Immers, een zwoele zomeravond roept andere associaties op dan een regenachtige herfstdag.

NIEUWS EN INFORMATIE

Radio 227 koos ervoor om ieder uur, kort het nationale en internationale nieuws uit te zenden. Wij houden het liever zo luchtig mogelijk.

REDACTIE EN PRESENTATIE

Het redactieteam van Radio 227 beschikte over een zeer ruime ervaring met radiostations en andere media. Met enthousiasme presenteerden zij iedere dag op professionele wijze leuke nieuwtjes en weetjes en bepaalden daarmee in hoge mate het imago en de uitstraling van de zender: een hoogwaardige, vrolijke muziekzender aangevuld met korte en bondige luchtige informatieblokken. Als voertaal werd onberispelijk Nederlands gebruikt, in taalgebruik en spraakgebruik.

BEREIK

Het bereik van Radio 227 was vooral gericht op Nederland.
Daarnaast was Radio 227 via internet over de gehele wereld te beluisteren.

RECLAME

· Reclame op Radio 227 werd altijd gehoord en niet doorgebladerd of weg gezapt.
· Voor de prijs van één enkele krantenadvertentie werd uw reclameboodschap minimaal een maand lang dagelijks een aantal malen op de radio uitgezonden.
· Een reclamecampagne op Radio 227 was zeer effectief en had een grote impact.
· Met een radiocommercial kon u direct en creatief met uw doelgroep communiceren.
. Dat moet u als adverteerder toch als muziek in de oren klinken?

COMMERCIALS

· Een radiocampagne was eenvoudig te realiseren. Het opzetten en maken van commercials gebeurt in overleg met Radio 227 en professionele reclame- en geluidsstudio’s (www.itemonemedia.nl)
· U hoefde enkel het doel van uw campagne aan te geven. De rest werd voor u geregeld.

DE MARKT

Algemeen

De radiomarkt is de laatste jaren enorm in beweging. Het getouwtrek om top-dj´s tekent de radiowereld van dit moment. Na de frequentieverdeling, waarbij voor acht jaar nieuwe FM-frequenties werden binnengehaald, is de strijd nu in alle hevigheid losgebarsten. Naast de tientallen miljoenen die er voor de frequenties werden neergeteld, besteden landelijke radiostations miljoenen aan het binden van personalities aan hun station en voeren ze grootscheepse reclamecampagnes. Een van de effecten hiervan is dat die zenders hoge tarieven hanteren omdat ze (te) hoge bedragen hebben betaald. Een ander effect is dat radio als medium veel populairder is geworden, zowel voor de luisteraars als voor de adverteerders. Reclamebestedingen in de radiomarkt vertonen al jaren een stijgende lijn, terwijl ze in de tv- en printmarkt juist dalen.

Radio 227 onderscheidde zich van andere muziekzenders door de muziekkeuze. Zowel de luisteraar als de adverteerder waardeerde dit verschil en ervoer het als meerwaarde. Geen zender kon en kan zich hieraan meten.

Ondanks het feit dat etherdekking niet onbelangrijk is voor het succes van een radiostation, kan geen radiostation zonder kabeldekking. Volgens de cijfers die de overheid hanteert, komt ruim 70% van radio-ontvangst voor rekening van de kabel en 30% voor die van de ether.
Het format van Radio 227 is bedoeld voor de leeftijdgroep vanaf 20 jaar, boodschappers en kostwinners.

Voor de luisteraar onderscheidde Radio 227 zich ten opzichte van andere stations door een totaal ander muzikaal format en het leukere, lichtere nieuws. Voor de adverteerders de mogelijkheid om te adverteren tegen betaalbare tarieven.

Het echte en grote concurrentievoordeel van Radio 227 zat hem vooral in de unieke muziekkeuze en de ervaring met en de knowhow van het maken van radio en haar lage commercialtarieven.